ללמוד

ללמוד

תוכנית הלימודים בקורס BI

תכנית הלימודים של קורס BI נועדה להקנות לסטודנטים את המיומנויות והידע הדרושים על מנת שיוכלו לפתור בעיות עסקיות. קורס BI מחולק לשלושה סמסטרים, כל אחד